PRAGMA Advanced Document Engineering
Elektronisch papier, de voortzetting van een traditie

In dit artikel wordt ingegaan op de elektronische tegenhanger van papier. Er wordt aandacht geschonken aan de kenmerken van elektronische documenten, het productieproces, de aanvullende functionaliteit en gerichte vormgeving.

articles/wp-ep-nl.pdf